Egerszegi Krisztina

2010-09-12

Egerszegi Krisztina kapta idén a Szent István-díjat, melyet az esztergomi vár lovagtermében múlt szombaton Schmitt Pál köztársasági elnök, Jankovics Marcell, a Szent István-díj Ala­pítvány kuratóriumának elnöke és Bihari Antal, a díj alapítója adott át az ötszörös olimpia- és kilencszeres Európa-bajnok­nak, az évszázad sportolójának.

Az esztergomi vár lovagtermében, Schmitt Pál köztársasági elnök, Meg­gyes Tamás polgármester, Czene Attila olimpiabajnok, úszó, sportért felelős ál­lamtitkár, Csorba László, a Magyar Nem­zeti Múzeum főigazgatója, valamint a li­banoni és a jordániai nagykövet részvéte­lével tartották meg az idei Szent István-díj átadóját múlt szombaton délelőtt. A cere­mónián a Szent István-díj korábbi kitün­tetettje, Wittner Mária, Béres Klára és Bé­res József, Buzánszky Jenő is részt vett. A díjátadón külön köszöntötték a határon túli magyarok képviselőit, illetve azokat a civil társadalmi szervezeteket, vállalko­zásokat, melyek anyagilag is támogatják a Szent István-díj Alapítványt. Az ünnep­ségen a díjátadás moderátora, Kondor Katalin újságíró-szerkesztő köszöntötte a jelenlévőket, majd a tavaly indult hagyo­mány szerint az alapítvány Szent István-érmet adományozott a párkányi, Dániel Erzsébet etnográfusnak. Az ünnepségen többen is felszólaltak méltatóként, első­ként a Szent István-éremmel elismert Dá­niel Erzsébetről beszélő Pogány Erzsébet, a pozsonyi székhelyű Szövetség A Közös Célokért Iroda igazgatója lépett a pulpi­tusra. „Szívünket melengeti a tudat, hogy nem csupán mi, felvidéki magyarok tekin­tünk megilletődötten a méltóságteljesen fölénk magasodó esztergomi Bazilikára, hanem itt a bizonyosság, Esztergomból is jól látszanak a mi, lankák-dombok közt szerényen megbújó értékeink. Köszönet a Szent István-díj kuratóriumának, hogy a párkányi régióból, a Felvidékről válasz­tottak a Szent István-éremre valóban ér­demes kitüntetettet. Dániel Erzsébet kö­zösségszervező, népművelő, etnográfus, aki közéletünk meghatározó, elismert és szeretett személyisége” – hangsúlyozta Pogány Erzsébet.

Az ünnepség második részében egy­más után szólaltak fel az Egerszegi Kriszti­nát méltatók, köztük Molnár Zoltán, a Ma­gyar Olimpiai Bizottság főtitkára, aki kö­szöntőjében egyebek mellett elmondta, a különböző riportokban leginkább azt szokták kérdezni Egerszegi Krisztinától, hogy vajon megérte gyermekkorában, hajnalban felkelni, keresztülutazni a sötét városon, bemenni a Spartacus uszodába, aztán órákon át róni a hosszokat. „Kriszti­na mindig azt mondja, hogy a sport nem veszi el a gyerekkort, csak még gazdagab­bá, önállóbbá, fényűzőbbé teszi. Azt is minden alkalommal elmondja, szerinte az is nagyon fontos, hogy a sport rendet visz az életbe. Mint, ahogy az ő példája is mu­tatja, a sikeres sportolók az évek múltán is érezhetően formálják a közgondolko­dást, hatással vannak a magyarság életé­re” – méltatta a díjazottat Molnár Zoltán, majd azzal folytatta, hogy bajnoknak len­ni öröm és feladat, aki a dobogó tetején áll, az bizony messzire látszik, és ott csak hibátlan erkölccsel és méltósággal illik áll­ni, mert bajnoknak lenni hatalmas felelős­ség. Az olimpiai bizottság főtitkára azzal zárta gondolatát, hogy egy bajnok telje­sítménye hozzájárul a nemzet önbecsü­léséhez és ezzel a nemzet sorsára is kihat.
Ezt követően Hargitay András úszó vi­lágbajnok, a Szent Korona szertartás hazai fő szervezője, ismertetője, népszerűsítője lépett a mikrofonhoz. Az egykori olimpi­kon kiemelte, hogy nagyon sajnálja, hogy nincs arra fórum, hogy Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai és kilencszeres Európa-bajnoki aranyérme mellet a többi, ugyan­csak világraszóló eredményéről lehessen beszélni. „Nemcsak az olimpiai eredmé­nyei egyedülállóak Egerszegi Krisztiná­nak, hanem az egész világ közvéleménye figyelt rá és 2001 januárjában megválasz­totta őt az évszázad sportolónőjének” – fogalmazott Hargitay András.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük